Tasarım Yönetimi

Tasarım Yönetimi

Ortaya çıkacak ürünün fiziki yapısını, yapısal bileşenlerini tanımlayan ve beklenen konfor kriterlerine ulaşılmasını sağlayan en önemli parametre tasarımdır. Ülkemizde gerçekleştirilen bir çok inşaat projesinde bu süreç tam olarak sone ermeden imalata geçilmektedir. Natamam tasarım ile imalata geçiş, beraberinde işverene ilave  zaman, ilave maliyet veya bazı işlerin tekrar yapılması olarak geri dönmektedir. Doğru yönetilmemiş bir tasarım süreci doğru gitmeyecek bir imalat sürecinin habercisidir.

Müşteri İstekleri ve Tasarım Gereklilikleri

ChainPM, ortaya çıkacak olan ürüne ilişkin bilgilendirmeyi müşterisine yönetimin başlaması ile birlikte başlangıçtan sona kadar adım adım yapar. Öncelikli olarak müşterisinin projeye ilişkin gereklilikleri toplar. Gereksinim dokümanı oluşturur. Müşterisi ile periyodik toplantılar organize eder. Gerekliliklerin tasarımda yer almasını sağlar. Güvenlik, konfor, çevre, sürdürebilirlik, yangın, uygulama kolaylığı  gibi projeyi önemli ölçüde etkileyecek parametreleri çözümler.

İnşaat projelerinde müşteri isteklerini tarif eden dokümanlar dizayn ve şartnamelerdir. Dizayn ve şartnamelerin doğruluğu ve uygulanabilirliği projenin yönetim başarısının birincil kuralıdır. Bu bilinçle ChainPM şartnamelerin incelemesine büyük önem verir. Eksik gördüğü noktalarda tasarımcıyı yönlendirir değer mühendisliği yaparak projeye katkıda bulunur. Projenize ve isteklerinize en uygun markalardan oluşan marka listeleri oluşturur, şartnameler hazırlar. Bu dokümanların ChainPM tarafından oluşturulması yönetilen ihalelerde paydaş adaylarını rekabete yönlendirir. Sonuç olarak ChainPM müşterisi her zaman isteklerini en uygun şekilde tedarik etmiş olur.

ChainPM‘in, inşaat projelerinde tasarım yönettiği başlıca alanlar;

  • Mimari Dizayn Yönetimi ve Kontrolü
  • Taşıyıcı Sistem Dizayn Yönetimi ve Kontrolü
  • Mekanik Sistem Dizayn Yönetimi ve Kontrolü
  • Elektrik Sistem Dizayn  Yönetimi ve Kontrolü

Tüm disiplinlere ait projeleri çakıştırarak uygunsuz olan kısımlar üzerinde revizyonları üretir.
Projelerde kullanılacak olan ürünlerin tedarik sürelerine, maliyetlerine ve kullanışlılığına dikkat ederek her müşterisine özgün ve yaratıcı bir yaklaşım sergiler. ChainPM, yönettiği projelere atayacağı yöneticilerinin özellikle bu aşamada yer almasını amaçlar. Böylelikle projeyi yönetecek yöneticisinin sadece imalat değil tasarım konusunda da donatarak proje hakimiyetini artırmayı hedefler.

Müşterisinin işletme kararlarını ve stratejilerini ele alarak, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmek üzere yaklaşımlar, hizmetler, iletişimler oluşturarak yaşam konforunuzu artırır ve organizasyonunuzun başarısına katkı verir.

© Copyright 2019 Essente Bilişim | Tüm Hakları Saklıdır