"İnşaat Danışmanlık Firmaları" nın Yapması Gereken İşler Nelerdir?

"İnşaat Danışmanlık Firmaları" nın Yapması Gereken İşler Nelerdir?

"İnşaat Danışmanlık Firmaları" nın Yapması Gereken İşler Nelerdir?

"İnşaat Danışmanlık Firmaları" nın Yapması Gereken İşler Nelerdir? Makalemizde bu konuyu irdelemeye çalışacağız.

İnşaat Danışmanlık Firmaları ve Özellikleri

Ekipler Kimlerden Oluşmalıdır ?

İnşaat projelerinin yönetilebilmesi; karmaşık ve birbiriyle doğrudan ilişkili bir çok aktiviteyi koordine edilebilmesi ile gerçekleşir. Aktivitelerin sayı ve tutar olarak yüksek olması, inşaat projelerinin risklerinin yüksek olmasını beraberinde getirir. Bütçe, iş programı, kapsam ve riskler gibi bir çok konu başlığını belirlemek, önlemler almak ve düzenli olarak takip etmek için yönetim ekipleri alanlarında uzman ve tecrübeli kişilerden oluşmalıdır.

Başlıca Görevleri Nelerdir ?

Proje yaşam döngüsü boyunca bu tip firmaların görevleri ve beklentiler oldukça fazladır. Bilgi alanları ve süreçlerin fazlalığı sebebiyle tüm projeye hakim olma gayretinde olan inşaat danışmanlık firmaları başlıca aşağıdaki görevleri gerçekleştirmeye çalışır.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Genellikle işveren tarafından veya inşaat proje yönetimi danışmanlık firmaları tarafından yapılan fizibilite çalışmaları ve bir projenin başlatılmasının onayını almak üzere yapılır. Bir anlamda işverenin projeye yatırım kararı verebilmesi için gösterge paneli görevi görür. Fizibilite çalışmalarında projenin maliyeti, iş programı, yatırımın geri dönüşü (ROI) gibi konular hesaplanır. İşveren yatırım kararını genellikle fizibilite çalışmalara istinaden verir. Fizibilite çalışmalarının doğruluğu projeler için hayati öneme sahiptir.

TASARIM KOORDİNASYONU

Tasarım aşamasında tasarım koordinasyonunu sağlamalı, tasarım esnasında eksiklere müdahale edilmeli, malzeme seçimi konusunda İşveren'e gerekli uyarılar yapmalıdır.

İHALE SÜRECİ ve FİRMA SEÇİMİ

İnşaat projelerinde özellikle uygulama ihalelerinin bedelleri yüksektir ve çok yakından takip edilmelidir. İhaleye çağrılan firmalara aynı bilgilerin verilmesi ve eş şekilde değerlendirilmesi de hayati önem taşır. Firma seçim kriterleri oluşturmak, firmaları teknik ve ekonomik olarak incelemek bir çok defa işvereni daha büyük kaoslardan kurtarır. Bu değerlendirmeleri danışman işveren adına yapabilmeli ve işvereni bilgilendirmelidir.

PLANLAMA, UYGULAMA, KONTROL,ÖNLEM VE RAPORLAMA

Projelere ilişkin tüm bilgi alanlarının planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve önlemlerin alınarak raporlanması gereklidir. PUKO döngüsü projeler için olmazsa olmazdır.

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ

İnşaat projelerinde çok çeşitli malzemeler mevcuttur. Her bir malzemenin çok yönlü olarak avantajları ve dezavantajları vardır. Yapılan işe ve İşverenin tercihine göre, uzun ömürlü, estetik, ekonomik, uygulamasının kolay olması gibi parametrelere göre malzeme seçimi özsürece öncülük etmelidir.

YAPIM YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

İnşaat projeleri çok farklı yöntemlerle yapılabilir. Örneğin boya için bir yerde iskele kurmak gerekirken başka bir yerde vinç kullanmak gerebilir. Bu tip yapım yöntemleri farklı kriterlere göre değerlendirmeleri ve seçim yapılmalıdır.

İnşaat Danışmanlık Firmaları Seçiminde Aranacak Özellikler Nelerdir?

İnşaat projelerinizde danışman veya proje yönetimi yukarıda bahsi geçen tüm bu süreçleri İşveren adına düzenli olarak organize etmeli ve şeffaf süreçleri ile işverene sürekli hesap verebilir olmalıdır.

Belki ChainPM yukarıda yer alan konular için sizin aradığınız firma olabilir.

© Copyright 2019 Essente Bilişim | Tüm Hakları Saklıdır