Dış Cephe Kaplama Kontrolü

Dış Cephe Kaplama Kontrolü

Dış Cephe Kaplama Kontrolü

Bina cepheleri dış etmenlere ve atmosferik şartlara açık olduğundan düzenli olarak deformasyona uğramaktadır. Modern binalarda bina kütlesinin artışı beraberinde cephenin büyümesini ve kat yüksekliklerinin artmasını getirmiştir. Ayrıca mimari kaygılar sebebiyle de cephelerdeki malzemeler zaman içerisinde değişmiş, kullanılan malzemeler ağırlaşmış (taş, cam v.s.) dolayısı ile cephe kaynaklı risklerde artmıştır. Bu riskler bina sahiplerine bina cephelerinin düzenli olarak izlenmesi sorumluluğunu doğurmaktadır.

Bina dış cephelerinin düzenli izlenmesi seçilecek olan bir kontrol yöntemi ve bunun sonunda oluşturulacak bir rapor ile gerçekleştirilebilir. O halde makalemizin devamını dış cephe kontrolü ve dış cephe kontrol tespit raporu olarak iki parça halinde irdeleyelim.

  1. Dış Cephe Kaplama Kontrolü;

Kontroller farklı yöntemlerle yapılabilse de kontrol yöntemleri arasında fayda/maliyet olarak en optimum yöntem elle ve gözle yapılan kontrollerdir. İSG önlemlerine eksiksiz riayet ederek vinç yardımıyla cephenin her noktasına erişilebilir, el ve gözle kontrol gerçekleştirilir. Vinç yerine örümcek, manlift gibi araçlarda kontroller esnasında kullanılabilir.

Bu yöntem ile cephede zamanla oluşması muhtemel kırık/çatlak eleman kontrolü, ankraj sorunlu, izolasyon zafiyeti gösteren noktalar rahatlıkla tespit edilebilir ve değişimi sağlanabilir. Dış cephe kontrolü sırasında video, fotoğraf ve ses kayıtları ile ilgili tespitleri belgelemek ve bu tespitleri cephenin neresinde yapıldığını belirtmek ileride oluşturulacak rapor için çok faydalı olacaktır.

Bu tespitler cephe prensiplerine hâkim yine cephe üzerine tecrübesi bulunan inşaat mühendisleri veya mimarlar tarafından yapılması daha doğru olacaktır.

  1. Dış Cephe Kaplama Kontrol Tespit Raporu

Dış cephe kontrolü sonrası oluşturulacak rapor en az kontrol kadar dikkatle yapılması gereklidir. Kusur tespit edilen noktalar tek tek cephelerin üzerine numaralanmalı ve daha sonra yapılması gereken tadilatı yapacak firmalara yol gösterir nitelikte olmalıdır. Bu rapor dahilinde kozmetik kusurlar, riskli ve çok riskli gibi kategori ölçeği kullanılabilir. Böylelikle alınacak önlemin aciliyeti bina sahibine iletilmiş olur. Dış cephe kontrol tespit raporu hazırlığı uzun bir süre alacağı için acil düzeltilmesi gereken bir konu varsa bilgilendirme bina sahibine raporu beklemeden yapılmalıdır. Ön bilgilendirme toplantısı bu aktarım için doğru bir seçim olabilir.

Raporlamanın cephe kontrolünü yapan kişiler tarafından yapılması hata riskini en aza indirecektir.

 

© Copyright 2019 Essente Bilişim | Tüm Hakları Saklıdır