PMP® Sertifikası Hazırlık Programları

CPM-01 PMP® Sertifika Programı 35 saat/5 gün

Programın Kapsamı: 

PMI tarafından verilen, uluslararası geçerliliği olan Project Management Professional-PMP® Sertifikası alabilmek için gerekli olan eğitim saatini, PMI’ın yayınladığı PMBOK® Klavuzu ile Çevik Uygulama Klavuzunun son versiyonlarına göre karşılamaktadır. 02.01.2021 tarihinde yayınlanan yeni sınav sistemine göre, eğitim içeriği uyarlanmıştır. 

35 saat/5 tam gün süren eğitim sonunda yapılan sınav sonrasında PMI onaylı, 'Başarı' ya da 'Eğitim' sertifikası katılımcılara gönderilmektedir.

Programın Hedefi: 

PMP® sertifika sınavına girmeyi hedefleyen katılımcılar için PMI tarafından zorunlu olarak alınması gereken 35 saatlik eğitim programıdır. Zorunlu eğitim şartını karşılamanın yanında katılımcıları sınava hazırlamaktadır.

Programın İçeriği:

1) Yüksek Performans Gösteren Bir Ekip Oluşturma 

 • Ekip Oluşturma
 • Ekibin Temel Prensiplerini Belirleme
 • Proje Anlaşmaları ile İlgili Müzakere Yapma
 • Ekip Üyelerini ve Paydaşları Yetkilendirme
 • Ekip Üyelerine ve Paydaşlara Eğitim Verme
 • Sanal Ekipler Oluşturma ve Onları Destekleme
 • Projeyle İlgili Ortak Bir Fikir Oluşturma

 

2) Projeye Başlama 

 • Uygun Olan Proje Metodolojisinin/Yöntemlerinin ve Uygulamalarının Belirlenmesi
 • Kapsamın Planlanması ve Yönetilmesi
 • Bütçe ve Kaynakların Planlanması ve Yönetilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Planlanması ve Yönetilmesi
 • Ürünlerin/Teslimatların Kalitelerinin Planlanması ve Yönetilmesi
 • Proje Planlama Aktivitelerinin Birleştirilmesi
 • Tedariklerin Planlanması ve Yönetilmesi
 • Proje Yönetişim Yapısının Kurulması
 • Proje/Faz Kapanışının Planlanması ve Yönetilmesi

 

3) İşleri Yapma 

 • Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • İş Değeri Teslim Edecek Şekilde Projenin Yürütülmesi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Paydaş Katılımının Sağlanması
 • Proje Eserlerinin Oluşturulması
 • Projedeki Değişikliklerin Yönetilmesi
 • Projedeki Sorunların Yönetilmesi
 • Proje Sürekliliği için Bilgi Aktarımının Sağlanması

 

4) İşleri Yolunda Yürütme 

 • Ekibe Liderlik Yapma
 • Ekip Performansını Destekleme
 • Engelleri, Zorlukları, ve Durdurucuları Ele Alma ve Ortadan Kaldırma
 • Fikir Ayrılıklarını Yönetme
 • Paydaşlarla İşbirliği Yapma
 • İlgili Paydaşlara Mentorluk Yapma
 • Ekip Performansını Geliştirmek için Duygusal Zekayı Kullanma

 

5) İş Ortamını Dikkate Alma 

 • Uygunluk Gereksinimlerini Yönetme
 • Proje Faydalarını ve Değerini Değerlendirme ve Teslim Etme
 • Dahili ve Harici İş Ortamı Değişikliklerini Değerlendirme ve Ele Alma
 • Organizasyonel Değişimi Destekleme
 • Süreçlerin Sürekli İyileştirilmesi için Çalışma

 

 

CPM-02 PMP® Sınavına Hazırlık Programı 18 saat/3 gün

Programın Kapsamı: 

PMI’ın yayınladığı PMBOK® Klavuzu ile Çevik Uygulama Klavuzunun son versiyonlarına ve yeni sınav sistemi içeriğine göre eğitim verilmektedir.

02.01.2021 tarihinde yayınlanan yeni sınav sistemine göre, eğitim içeriği uyarlanmıştır. 

18 saat/3 tam gün süren eğitim sonunda yapılan sınav sonrasında PMI onaylı, 'Başarı' ya da 'Eğitim' sertifikası katılımcılara gönderilmektedir.

Bu program çerçevesinde PMP® sınavına yönelik örnek soru çözümleri yapılmaktadır.

Daha önce proje yönetimi eğitimi alınmamış ise, PMI'ın ön koşulu olan 35 saatlik eğitim zorunluluğunu, 18 saatlik program olduğundan sadece bu eğitim sağlamayacaktır.

Programın Hedefi: 

PMP® sınavına girmeyi hedefleyenlere yönelik olarak sınav içeriğinin genel tekrarının yapılarak katılımcıları sınava hazırlamaktadır.

Programın İçeriği:

1) Yüksek Performans Gösteren Bir Ekip Oluşturma 

 • Ekip Oluşturma
 • Ekibin Temel Prensiplerini Belirleme
 • Proje Anlaşmaları ile İlgili Müzakere Yapma
 • Ekip Üyelerini ve Paydaşları Yetkilendirme
 • Ekip Üyelerine ve Paydaşlara Eğitim Verme
 • Sanal Ekipler Oluşturma ve Onları Destekleme
 • Projeyle İlgili Ortak Bir Fikir Oluşturma

 

2) Projeye Başlama 

 • Uygun Olan Proje Metodolojisinin/Yöntemlerinin ve Uygulamalarının Belirlenmesi
 • Kapsamın Planlanması ve Yönetilmesi
 • Bütçe ve Kaynakların Planlanması ve Yönetilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Planlanması ve Yönetilmesi
 • Ürünlerin/Teslimatların Kalitelerinin Planlanması ve Yönetilmesi
 • Proje Planlama Aktivitelerinin Birleştirilmesi
 • Tedariklerin Planlanması ve Yönetilmesi
 • Proje Yönetişim Yapısının Kurulması
 • Proje/Faz Kapanışının Planlanması ve Yönetilmesi

 

3) İşleri Yapma 

 • Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • İş Değeri Teslim Edecek Şekilde Projenin Yürütülmesi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • Paydaş Katılımının Sağlanması
 • Proje Eserlerinin Oluşturulması
 • Projedeki Değişikliklerin Yönetilmesi
 • Projedeki Sorunların Yönetilmesi
 • Proje Sürekliliği için Bilgi Aktarımının Sağlanması

 

4) İşleri Yolunda Yürütme 

 • Ekibe Liderlik Yapma
 • Ekip Performansını Destekleme
 • Engelleri, Zorlukları, ve Durdurucuları Ele Alma ve Ortadan Kaldırma
 • Fikir Ayrılıklarını Yönetme
 • Paydaşlarla İşbirliği Yapma
 • İlgili Paydaşlara Mentorluk Yapma
 • Ekip Performansını Geliştirmek için Duygusal Zekayı Kullanma

 

5) İş Ortamını Dikkate Alma 

 • Uygunluk Gereksinimlerini Yönetme
 • Proje Faydalarını ve Değerini Değerlendirme ve Teslim Etme
 • Dahili ve Harici İş Ortamı Değişikliklerini Değerlendirme ve Ele Alma
 • Organizasyonel Değişimi Destekleme
 • Süreçlerin Sürekli İyileştirilmesi için Çalışma

 

© Copyright 2019 Essente Bilişim | Tüm Hakları Saklıdır