Proje Yönetimi Sertifika Programları

CPM-03 Proje Yönetimine Giriş Eğitimi 6 saat/1 gün

Programın Kapsamı:

Proje yönetiminin temel çerçevesi ve proje yönetim metodolojisi ana başlığı altında proje yönetimi temel kavramlarından başlayarak, süreç grupları ve bilgi alanları ile kapsam, zaman, maliyet konuları en temel seviyede ele alınmaktadır.

Eğitim süresi 1 gün/6 saat olan proje yönetimine giriş eğitimi sonunda katılımcılara PMI onaylı 'Eğitim Sertifikası' verilmektedir. 

PMBOK® kılavuzu altıncı baskı izlenmektedir.

 

Programın Hedefi:

Amerikan ulusal standardı olarak kabul edilmiş, dünyanın önde gelen proje yönetimi organizasyonu olan Project Management Institute (PMI) ve PMBOK® kılavuzunun standartları baz alınarak, proje yönetimi konusunda ilgili katılımcılara temel seviyede bilgi sağlamakta olup, proje yönetimi bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Eğitim İçeriği:

1) Proje Yönetimi Temel Çerçevesi ve Proje Yönetim Metodolojisi

 • Başarılı ve Başarısız Proje
 • Temel Kavramlar
 • Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri 
 • Proje Yönetiminde Farklı Yaklaşımlar ve PY Metodolojisi
 • Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
 • Proje Yöneticisi ve Paydaşlar
 • Proje Planlama Sürecinin Modellenmesi
 • Projelerde Kapsam, Zaman ve Maliyet Yönetimi

 

 

 

 

CPM-04 Proje Yönetimine Giriş Eğitimi 12 saat/2 gün

Programın Kapsamı:

Amerikan ulusal standardı olarak kabul edilmiş, Project Management Institute (PMI) ve PMBOK® kılavuzunun standartları baz alınarak proje yönetimi temel çerçevesi ve proje yönetim metodolojisine ilave olarak projelerde entegrasyon, kapsam, zaman ve maliyet konularında katılımcılara proje yönetim üçgeninin parçaları temel seviyede aktarılmaktadır.

12 saat/2 gün süren eğitim sonunda tüm katılımcılara, 'Eğitim Sertifikası'  gönderilecektir.

 

Programın Hedefi:

Proje yönetiminin terminolojisini, uygulanacak en uygun proje yönetim metodolojini, seçilen metodoloji çerçevesinde proje yönetimi üçgeninin parçaları olan kapsam, zaman ve maliyet konularının en kritik noktalarının kavranmasıdır.

 

Programın İçeriği:

1) Proje Yönetimi Temel Çerçevesi  ve Proje Yönetim Metodolojisi

 • Başarılı ve Başarısız Proje
 • Temel Kavramlar
 • Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri
 • Proje Yönetiminde Farklı Yaklaşımlar
 • Öngörücü/Çevik ve Hibrit Yaklaşımlar
 • Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
 • Proje Yöneticisi ve Paydaşlar
 • Proje Planlama Sürecinin Modellenmesi

 

2) Projelerde Entegrasyon, Kapsam, Zamanlama ve Maliyet Yönetimi

 • Projeyi Başlatma
 • Proje Kapsamını Belirleme
 • İş Kırılım Yapısı
 • Proje Yönetim Planı
 • Değişiklik Yönetimi
 • Projenin Kapatılması
 • Projelerde Zamanlama Yönetimi
 • Projelerde Maliyet Yönetimi

CPM-05 Proje Yönetimi Temel Eğitimi 18 saat / 3 gün

Programın Kapsamı :

PMI standartlarını oluşturan, program içeriğinde belirtilen proje yönetimi bilgi alanı ve proje yönetim süreçlerinin; temel seviyede ve bireysel farkındalık kazandırması amacıyla, kısmen kavram, terim, teknikler ile anlatımı, başlangıç çalıştayı ile beceri kazandırılması programın kapsamıdır.

18 saat/3 tam gün süren eğitim sonunda katılımcılara PMI onaylı 'Eğitim Sertifikası' gönderilmektedir.

Eğitim içerisinde proje yönetimine yönelik çalıştaylar yapılmaktadır.

 

Programın Hedefi :

Proje yönetiminde uluslararası standartların, terminolojinin ve yöntemlerin yaygınlaştırılması, işlerini geleneksel yöntemlerle yapan kişi ve kurumların proje yönetimini uygulayarak verimlilik ve karlılıklarını arttırmaları hedeflenmektedir. Sektörlere göre projelerde ve proje yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi, çoklu proje yönetimi, projelerin başarı ile tamamlanmalarının kuruma sağladığı faydaların gösterilmesi programın hedeflerindendir.

 

Programın İçeriği :

1) Proje Yönetimi Temel Çerçevesi  ve Proje Yönetim Metodolojisi

 • Başarılı ve Başarısız Proje
 • Temel Kavramlar
 • Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri
 • Proje Yönetiminde Farklı Yaklaşımlar
 • Öngörücü/Çevik ve Hibrit Yaklaşımlar
 • Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
 • Proje Yöneticisi ve Paydaşlar
 • Proje Planlama Sürecinin Modellenmesi

 

2)Projelerde Entegrasyon, Kapsam ve Zamanlama Yönetimi

 • Projeyi Başlatma
 • Kapsam Yönetim Planı
 • İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Kapsamın Belirlenmesi
 • İş Kırılım Yapısı (WBS)
 • Proje Yönetim Plan
 • Değişiklik Yönetimi
 • Kapsamın Onaylanması ve Kontrol
 • Proje ve Fazın Kapatılması
 • Aktivite listesini oluşturma
 • Süre Tahminleri
 • Aktivite Sıralama
 • Network Diyagramları           
 • Çalıştay ( Proje Beratı, İş Kırılım Yapısı çalışmaları)

 

3) Projelerde Zamanlama, Maliyet ve Risk Yönetimi

 • Proje Süresini Bulma
 • Kritik Hat ve Kritik Aktiviteleri Belirleme
 • İş Programını Rafine Etme
 • Süre Sıkıştırma
 • Kaynak Dengeleme
 • Maliyet Yönetim Planı
 • Aktivitelerin Maliyetlerini Tahmin Etme
 • Bütçeleme
 • Cost Baseline
 • Maliyet Kontrolü
 • Kazanılan Değer Analizi
 • Performans Raporlama
 • Risklerin Belirlenmesi
 • Risk Analizleri
 • Risk Önlem Planı Geliştirme
 • Risk Önlemlerinin Uygulanması
 • Risklerin İzlenmesi

CPM-06 Proje Yönetimi Eğitimi 24 saat/4 gün

Programın Kapsamı:

Project Management Institute (PMI) ve PMBOK® kılavuzunun standartlarını baz alarak proje yönetimi temel çerçevesi ve proje yönetim metodolojisi, proje yönetimi üçgeni kapsam, zaman, maliyet konuları, tedarik ve risk yönetimi konuları ele alınarak her bilgi alanı sonunda çalıştaylar yapılmaktadır. Proje yönetimi bilgi alanlarının çalıştaylar ile desteklenerek anlatılmaktadır.

Eğitim sonunda tüm katılımcılara,PMI onaylı  'Eğitim Sertifikası'  gönderilmektedir.

 

Programın Hedefi:

Proje yönetimi metodolojilerinin kullanılması ile projelerdeki verimliliğin arttırılması, projelerde dikkat edilmesi gereken noktaların anlaşılması ve kişi veya kurumların kendi projelerinde çalıştaylar ile desteklenen çalışmaları yapabilme seviyesine gelmesidir.

 

Programın İçeriği:

1) Proje Yönetimi Temel Çerçevesi  ve Proje Yönetim Metodolojisi

 • Başarılı ve Başarısız Proje
 • Temel Kavramlar
 • Projelerin Doğuşu
 • Talep ve Portföy Yönetimi
 • Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri
 • Farklı Yaklaşımlar, Metodoloji, Proje Yöneticisi, Organizasyonlar
 • Proje Yönetim Süreçleri ve Bilgi Alanları

 

2) Projelerde Entegrasyon ve Kapsam Yönetimi

 • Projeyi Başlatma
 • Kapsam Yönetim Planı
 • İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Kapsamın Belirlenmesi
 • Kapsam Bildirimi
 • Çalıştay 1 ( Proje Beratı, Kapsam Bildirimi çalışmaları)
 • İş Kırılım Yapısı (WBS)
 • Proje Yönetim Plan
 • Değişiklik Yönetimi
 • Kapsamın Onaylanması ve Kontrol
 •  Proje ve Fazın Kapatılması

 

3) Projelerde Zamanlama Yönetimi

 • Hiyerarşik Planlama
 • Aktivite listesini oluşturma
 • Süre Tahminleri
 • Aktivite Sıralama
 • Network Diyagramları 
 • Proje Süresini Bulma
 • Kritik Hat ve Kritik Aktiviteleri Belirleme
 • İş Programını Rafine Etme
 • Süre Sıkıştırma
 • Kaynak Dengeleme
 • Çalıştay 2 ( İş Kırılım Yapısı çalışmaları )     

 

4) Projelerde Maliyet ve Tedarik Yönetimi

 • Maliyet Yönetim Planı
 • Aktivitelerin Maliyetlerini Tahmin Etme
 • Bütçeleme
 • Cost Baseline
 • Nakit Akış Planı, Maliyet Kontrolü
 • Kazanılan Değer Analizi
 • Performans Raporlama
 • Örnek Uygulamalar
 • Çalıştay 3 (Aktivite Listesi ve İş Programı çalışmaları )

 

5) Projelerde Risk Yönetimi

 • Risk Yönetim Planı
 • Risklerin Belirlenmesi
 • Risk Analizleri
 • Risk Önlem Planı Geliştirme
 • Risk Önlemlerinin Alınması
 • Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü
 • Çalıştay 4 ( Risklerin Belirlenmesi ve Önlem Planı çalışmaları )

      

 

 

CPM-07 Proje Yönetimi Eğitimi 36 saat/6 gün

Programın Kapsamı :

PMI standartlarını oluşturan, 10 proje yönetimi bilgi alanı ve 5 proje yönetim sürecinin; tamamının kavram, terim, teknikler ile anlatımı, çalıştaylar ile beceri kazandırılması programın kapsamıdır.

Eğitim sırasında yapılan çalıştay sonrasındaki değerlendirmeye göre, PMI onaylı 'Başarı' ya da 'Eğitim' sertifikası katılımcılara gönderilmektedir.

 

Programın Hedefi :

Proje yönetiminde uluslararası standartların, terminolojinin ve yöntemlerin yaygınlaştırılması, işlerini geleneksel yöntemlerle yapan kişi ve kurumların proje yönetimini uygulayarak verimlilik ve karlılıklarını arttırmaları hedeflenmektedir. Sektörlere göre projelerde ve proje yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi, çoklu proje yönetimi, projelerin başarı ile tamamlanmalarının kuruma sağladığı faydaların gösterilmesi programın hedeflerindendir. 

 

Programın İçeriği :

1) Proje Yönetimi Temel Çerçevesi  ve Proje Yönetim Metodolojisi

 • Başarılı ve Başarısız ProjeTemel Kavramlar                                                                                          
 • Temel Kavramlar
 • Projelerin Doğuşu
 • Talep ve Portföy Yönetimi
 • Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri
 • Farklı Yaklaşımlar, Metodoloji, Proje Yöneticisi, Organizasyonlar
 • Proje Yönetim Süreçleri ve Bilgi Alanları

 

2) Projelerde Entegrasyon ve Kapsam Yönetimi

 • Projeyi Başlatma
 • Kapsam Yönetim Planı
 • İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Kapsamın Belirlenmesi
 • Kapsam Bildirimi
 • Çalıştay 1 (Proje Beratı, Kapsam Bildirimi çalışmaları)
 • İş Kırılım Yapısı (WBS)
 • Proje Yönetim Plan
 • Değişiklik Yönetimi
 • Kapsamın Onaylanması ve Kontrol
 • Proje ve Fazın Kapatılması

 

3) Projelerde Zamanlama Yönetimi

 • Hiyerarşik Planlama
 • Aktivite listesini oluşturma
 • Süre Tahminleri
 • Aktivite Sıralama
 • Network Diyagramları
 • Proje Süresini Bulma
 • Kritik Hat ve Kritik Aktiviteleri Belirleme
 • İş Programını Rafine Etme
 • Süre Sıkıştırma
 • Kaynak Dengeleme
 • Çalıştay 2 ( İş Kırlım Yapısı, Aktivite Listesi çalışmaları )

 

4) Projelerde Maliyet ve Tedarik Yönetimi

 • Maliyet Yönetim Planı
 • Aktivitelerin Maliyetlerini Tahmin Etme
 • Bütçeleme
 • Cost Baseline
 • Nakit Akış Planı, Maliyet Kontrolü
 • Kazanılan Değer Analizi
 • Performans Raporlama
 • Örnek Uygulamalar
 • Tedarik Planlama
 • Tedarik Dokümanları
 • Tedarik İşlerinin Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi ve Sözleşme Kontrol
 • Çalıştay 3 ( İş Programı çalışmaları )

 

5) Projelerde Kalite Yönetimi

 • Temel Kavramlar
 • Kalite Yönetimi Planlama
 • Kalite Planlama Araçları
 • Kalite Yönetimi
 • Kalite Kontrol 
 • Çalıştay 4 ( Aktivite Bazlı Maliyet Tahminleme çalışmaları )

 

6) Projelerde Risk Yönetimi

 • Risk Yönetim Planı
 • Risklerin Belirlenmesi
 • Risk Analizleri
 • Risk Önlem Planı Geliştirme
 • Risk Önlemlerinin Alınması
 • Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü
 • Çalıştay 5 (Risklerin Belirlenmesi ve Önlem Planı çalışmaları )

 

7) Projelerde Kaynak/İletişim ve Paydaş Yönetimi

 • Kaynak Yönetimi Planlama
 • Aktivite Kaynak Planlama
 • Kaynakların Temini
 • Ekibin Geliştirilmesi
 • Ekibin Yönetimi
 • İletişim Planlama
 • İletişim Yöntemleri
 • İletişim Yönetimi
 • İletişimin İzlenmesi
 • Çatışma ve Problem Çözümü
 • Paydaşların Belirlenmesi
 • Paydaş Sorumlulukarının Planlanması,  Yönetimi ve Kontrol Edilmesi Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi


 

 

CPM-08 Proje Yönetimi Uzmanlık Eğitimi 1 - 30 saat /5 gün

Programın Kapsamı :

PMI standartlarını oluşturan, 10 proje yönetimi bilgi alanı ve 5 proje yönetim sürecinin; tamamının ve detaylandırılmış örneklerle kavram, terim, teknikler ile anlatımı, çalıştaylar ile beceri kazandırılması programın kapsamıdır.

Dünyada ilk ve tek ISO sertifikalı profesyonel proje yöneticisi (PMP®) ve proje yönetiminde sertifiye yardımcı (CAPM®) sınavlarına da hazırlanmada fayda sağlamaktadır.

30 saat-5 tam gün süren eğitim sonunda tüm katılımcılara, PMI onaylı 'Eğitim Sertifikası' gönderilmektedir.

CPM-09 Proje Yönetimi Uzmanlık Eğitimi bu eğitim kapsamının devamı niteliğindedir.

 

Programın Hedefi :

Proje yönetiminde uluslararası standartların, terminolojinin ve yöntemlerin yaygınlaştırılması, işlerini geleneksel yöntemlerle yapan kişi ve kurumların proje yönetimini uygulayarak verimlilik ve karlılıklarını arttırmaları hedeflenmektedir. Sektörlere göre projelerde ve proje yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi, çoklu proje yönetimi, projelerin başarı ile tamamlanmalarının kuruma sağladığı faydaların gösterilmesi programın hedeflerindendir. 

 

Program İçeriği:

1) Proje Yönetimine Giriş

 • Başarılı ve Başarısız Proje                                                                                                                     
 • Temel Kavramlar
 • Proje Yönetiminde Başarı Faktörleri
 • Proje Yönetiminde Farklı Yaklaşımlar
 • Öngörücü/Çevik ve Hibrit Yaklaşımlar
 • Proje Yönetimi Metodolojisi
 • Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
 • Proje Yöneticisi ve Paydaşlar
 • Proje Planlama Sürecinin Modellenmesi

 

2) Projelerde Entegrasyon ve Kapsam Yönetimi

 • Projeyi Başlatma
 • Kapsam Yönetim Planı
 • İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Kapsamın Belirlenmesi
 • Kapsam Bildirimi
 • İş Kırılım Yapısı (WBS)
 • Proje Yönetim Plan
 • Değişiklik Yönetimi
 • Kapsamın Onaylanması ve Kontrol
 • Proje ve Fazın Kapatılması
 • Çalıştay 1 ( Proje Beratı, Kapsam Bildirimi çalışmaları )

 

3) Projelerde Zamanlama Yönetimi

 • Zaman Yönetimi Planlama
 •  Aktivite listesini oluşturma
 • Süre Tahminleri
 • Aktivite Sıralama ve Network Diyagramları
 • Proje Süresini Bulma
 • Kritik Hat ve Kritik Aktiviteleri Belirleme
 • Örnek Uygulamalar
 • İş Programını Rafine Etme
 • Kaynak Dengeleme
 • İş Programı Kontrol
 • Çalıştay 2 ( WBS Aktivite Listesi ve İş Programı çalışmaları )

 

4) Projelerde Maliyet Yönetimi

 • Maliyet Yönetim Planı
 • Aktivitelerin Maliyetlerini Tahmin Etme
 • Bütçeleme
 • Cost Baseline
 • Nakit Akış Planı, Maliyet Kontrolü
 • Kazanılan Değer Analizi
 • Performans Raporlama
 • Örnek Uygulamalar
 • Çalıştay 3 ( Maliyet Tahminleme çalışmaları )

 

5) Projelerde Risk Yönetimi

 • Risk Yönetiminin Gelişimi
 • Kavramlar
 • Risk Yönetim Planı
 • Risklerin Belirlenmesi
 • Risk Analizleri
 • Risk Önlem Planı Geliştirme
 • Risklerin İzlenmesi
 • Çalıştay 4 ( Risklerin Belirlenmesi ve Önlem Planı çalışmaları )
   


 

CPM-09 Proje Yönetimi Uzmanlık Eğitimi 2 - 24 saat/4 gün

Programın Kapsamı:

PMI standartlarını oluşturan, 10 proje yönetimi bilgi alanı ve 5 proje yönetim sürecinin; tamamının ve detaylandırılmış örneklerle kavram, terim, teknikler ile anlatımı, çalıştaylar ile beceri kazandırılması programın kapsamıdır.

Dünyada ilk ve tek ISO sertifikalı profesyonel proje yöneticisi (PMP®) ve proje yönetiminde sertifiye yardımcı (CAPM®) sınavlarına da hazırlanmada fayda sağlamaktadır.

24 saat/4 gün süren eğitim sonunda yapılan sınav sonrasında, 'Başarı' ya da 'Katılımcı' sertifikası katılımcılara gönderilmektedir.

CPM-08 Proje Yönetimi Uzmanlık Eğitimi 1' in devamı niteliğindedir. 

 

Programın Hedefi:

Proje yönetiminde uluslararası standartların, terminolojinin ve yöntemlerin yaygınlaştırılması, işlerini geleneksel yöntemlerle yapan kişi ve kurumların proje yönetimini uygulayarak verimlilik ve karlılıklarını arttırmaları hedeflenmektedir. Sektörlere göre projelerde ve proje yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi, çoklu proje yönetimi, projelerin başarı ile tamamlanmalarının kuruma sağladığı faydaların gösterilmesi programın hedeflerindendir. 

 

Programın İçeriği:

1) Ms Project ile Planlama ve Kontrol

 • Proje ile İlgili Genel Tanımlar ve Ms Project İlişkisi
 • Aktiviteler Üzerinde İşlemler
 • Kaynak Atama
 • Programlama
 • Kaynak Dengeleme
 • Maliyetler ve Raporlama
 • Özelleştirmeler, Baseline ve Projeleri İzleme
 • Kazanılmış Değer Analizi
 • Analiz ve Raporlamalar

 

2) Projelerde Kalite Yönetimi

 • Temel Kavramlar
 • Kalite Yönetimi Planlama
 •  Kalite Planlama Araçları
 • Kalite Yönetimi
 • Kalite Kontrol
 • Çalıştay (Ms Project ile Planlama ve Kontol çalışmaları)

 

3) Projelerde Kaynak ve Tedarik Yönetimi

 • Kaynak Yönetimi Planlama
 • Farklı Yaklaşımlara Göre Ekip Planlama
 • Kaynakların Tahmin Edilmesi
 • Kaynak Kırılım Yapısı
 • Ekibin Oluşturulması ve Yönetimi
 • Takım Çalışması ve Takım Kimyası
 • Motivasyon Teorileri
 • Tedarik Planlama
 • Sözleşme ve Tedarik Dokümanları
 • Tedarik İşlerinin (İhale)Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi ve Tedarik İşlerinin Kontrolü

 

4) Projelerde İletişim ve Paydaş Yönetimi

 • İletişim Planlama
 • İletişim Yöntemleri
 • İletişim Yönetimi
 • İletişimin İzlenmesi
 • Çatışma ve Problem Çözümü
 • Paydaşların Belirlenmesi
 • Paydaş Sorumlulukarının Planlanması,  Yönetimi ve Kontrol Edilmesi
 • Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi

© Copyright 2019 Essente Bilişim | Tüm Hakları Saklıdır