İnşaat Teknik Kontrolü

İnşaat Teknik Kontrolü

İnşaat sektöründe teknik kontrol , projenin tasarım aşamasından bitimine kadar yönetilen, alınan tüm kararların ve imalatların, yönetmeliklere, şartnamelere, teknik çizimlere ve kullanıma uygunluğunun kontrolünün yapıldığı süreçtir. 

Teknik kontrol ortaya çıkacak olan yeni yapının yapısal bütünlüğünü, kalite ve konfor kriterleri ile ilgili kaygıları ortadan kaldırır. Riskleri azaltarak güvenli ve konforlu yapılara sahip olmayı hedefler.

İnşaatta Teknik Kontrol Kapsamında Yapılacak İşler

1. Yapım Yöntemi Oluşturulması ; Yapım yöntemi, kapsamı tasarım ve şartnamelerle tanımlanmış ürünün yapımının hangi yöntem ile gerçekleştirileceğinin anlatılmasıdır. Yapım yöntemi, proje iyice incelendikten sonra bu alanda tecrübe sahibi profesyoneller tarafından oluşturulmalıdır.

2. Düzenli Dokümantasyon Sağlanması ; İmalatın ilerleyişinin takip edildiği ve raporlandığı kısımdır. Dokümantasyon sürecinde ChainPM müşterisi, ilerleme, kazanılmış değer, haftanın riskleri, revizyonlar, toplantı notları, iletişim listesi hakkında eş bilgi sahibi olur. Dokümantasyon periyoduna göre günlük, haftalık ve aylık olarak güncellenir.

3. Mobilizasyon Planının Oluşturulması ; Mobilizasyonun yapım yöntemi göz önüne alınarak, proje sahasındaki imkanların el verdiği ölçüde, inşaat süresini olumsuz etkilemeyecek şekilde oluşturulmasının sağlanmasıdır. Mobilizasyon planlaması yapılırken bina yerleşimleri, sahada çalışacak maksimum kişi sayısı, malzeme ve ekipmanlar dikkate alınır buna ilişkin ofis, yemekhane, WC, duş yeri gibi tüm iaşe imkanlarının konumlandırılması yapılır.

4. Zaman Yönetimi: Yapılacak olan imalatların listelendiği ve imalat süreçlerinin tanımlandığı Kapsamlı İş Programı, iş programı yazılımlarıyla hazırlanır. Bu programa göre ilerleme durumları düzenli olarak kontrol edilir. ChainPM müşterisinin olası gecikmeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.

5. Kalite Yönetimi: İmalatın kalitesi teknik çizimler ve şartnamelerde tanımlanır. ChainPM müşterisinin ihtiyaç ve beklentileri de göz önüne alınarak bu süreç testler, deneyler ve gözlemlerle yönetilir.

6. Maliyet Yönetimi: Bütçe oluşturulması aşamasında hazırlanan proje finans planına, imalat sürecinde yapılan harcamaların uygunluğu kontrol edilir. Bu şekilde yatırımcının düzenli olarak maliyet konusunda bilgi sahibi olması sağlanır. Ayrıca yüklenicilerin hakediş ve ödemelerinin kontrolü yapılır.

7. Sözleşme Yönetimi: Yüklenicilerin yapılan sözleşmelere uygun olarak hareket edip etmediklerinin kontrolü sağlanır. Uygunsuzluk durumunda gerekli raporlamalar ve uyarılar yapılarak yatırımcıya bilgi akışı sağlanır.

8. Kabuller;

8.a. Geçici Kabul: Tüm imalatın yaklaşık %95 mertebesine geldiğinde yapılan kabuldür. Teknik çizimler ve şartnamelere uygun olacak şekilde tüm imalatlar bir kez daha gözden geçirilir. Uygunsuzluklar ve eksiklikler varsa bu durumu belirten bir “punch list”(eksik listesi) hazırlanır. Bu liste yüklenicilere ve yatırımcı tarafına yayımlanır. Eksiklerin tamamlanması sonrasında “Geçici Kabul” yapılır.

8.b. Kesin Kabul: Geçici Kabul yapıldıktan 1 yıl sonra (yatırımcı isteğine göre sürede değişim olabilir), Geçici Kabul sürecindeki incelemeler aynen yapılarak Kesin Kabul yapılır.

© Copyright 2019 Essente Bilişim | Tüm Hakları Saklıdır